The Climbing Store klachtenprocedure

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd na constatering van het gebrek, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend via het volgende e-mailadres: contact@theclimbing.store.

The Climbing Store beantwoordt ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door The Climbing Store binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de reactietermijn.

The Climbing Store krijgt in ieder geval 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil.

Geschillen

Na het doorlopen van de klachtenprocedure bij The Climbing Store, kan het geschil worden ingediend via het ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Een geschil kan bij de rechter aanhangig worden gemaakt. Alle geschillen die betrekking hebben op een overeenkomst met The Climbing Store zullen met uitsluiting worden gebracht voor de rechtbank in Amsterdam, Nederland, tenzij anders overeengekomen. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.

WhatsApp WhatsApp us! +31 6 413 534 08